Misyonumuz Yazdır

1-) PENGUEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MERKEZİNİN MİSYONU VE VİZYONU:

Sevgili Anne ve Babalar ;

Okul öncesi eğitimi;Okul yaşantısı öncesinde çocuğun öğrenme yaşantısı içine sokulup eğitilmesi,bilgi ve beceri kazanması için zorlanması,baskı altına alınması demek değildir.Bizim sistemimizde çocuğun oyun oynayarak,eğlenerek öğrendiklerinden haz alması,düşünmesi,araştırması,uygulamalar,değerlendirmeler yapması ve çok yönlü gelişmesi amaçlanmıştır.  Öz güveni gelişmiş,sorumluluk sahibi,seçim yapıp karar alabilen,edindiği bilgi ve becerileri gerçek hayatta da kullanabilen,ulaştığı sonuçları değerlendiren ,iş birlikçi ve girişken çocukların yetiştirilmesini sağlayan bir bakış açısıyla hareket etmek Penguen Okul Öncesi Eğitim Merkezinin varlık amacıdır.

VİZYONUMUZ:

Okul öncesi eğitimde ; eğitim seviyesindeki  kalite ve olanaklarıyla  diğer kurumlardan önde olan ve örnek alınan , başarıları ile fark yaratan seçkin ve sektörün lider bir kurumu olmaktır.

2-EĞİTİM FELSEFEMİZ:

Çocukların yaş, gelişim düzeyi, ilgi ve ihtiyaçları, bireysel ayrıcalıkları ve çevresel faktörler dikkate alınarak onların gelişimlerini destekleyen “çocuk merkezli” hazırlanan eğitim programımız esnek, yeniliklere açık ve çocuklarda yaratıcı düşünceyi geliştirmeye yöneliktir. Bunun yanı sıra çocuklarımızın problem çözme becerilerini, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme yetilerini, karar verme becerilerini vb. geliştiren hedefleri ve kazanılması beklenen hedef davranışları da içermektedir.

Temel amacımız; “ Eğitim , planlı ve sistemli bir süreçtir ” bilgisi ışığında okulöncesi çocukların sosyal ilişkilerini geliştirmek, yeteneklerini açığa çıkarmak, öğrenmeye ilgi uyandırmak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktır.Bu amacımızı başarıya taşımak için bize yol gösterici bir çok kuramdan kurumumuz faydalanmaktadır. Montessori,Regio-Emilia,Waldorf gibi bir çok yaklaşımın kendi çocuklarımıza uygun kısımları etkileşim kuramı örnek alınarak okulumuzda uygulanmaktadır.

Unutulmamalıdır ki " HER ÇOCUK ÖZELDİR" bu sebeple her çocuğun gelişiminde bireysel farklılıklar mevcuttur o sebeple tek bir eğitim yaklaşımını model alarak okul öncesi eğitimi uygulamak bizi yanlış yollara sokabilir.Bunun bilincinde olan kurumumuz da çocuklar gözlemlenip gelişimsel farklılıkları tespit edildikten sonra hangi yaklaşımla onları hayata hazırlayacağımıza karar veriyoruz.

Hedeflerimiz ; Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak; onları sistemli bir biçimde ilköğretime hazırlamak, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamakla birlikte ağırlıklı olarak İngilizce temellerini oluşturmak, onlarda Atatürk, insan sevgisi ve manevi değerlere bağlılığın gelişmesine yardımcı olmak, olumlu alışkanlıklar kazandırmak ve olumsuz davranışların düzeltilmesine rehberlik etmek, okul öncesi eğitim konusunda anne-baba ve çevreyi aydınlatıcı çalışmalar yapmak.

Okulöncesi yaşlar çocukların özellikle zihinsel ve kişilik gelişimlerinin büyük oranda belirlendiği dönemdir. Bu nedenle de okulöncesi dönemdeki çocukların ileride mutlu, sağlıklı, başarılı, bağımsız bireyler olabilmeleri için destekleyici bir ortamda yetişmeleri çok büyük bir önem taşır.

“Destekleyici ortam” bu dönem için en önemli unsurdur. Destekleyici ortam kısaca çocuğun en iyi şekilde gelişebileceği ortam olarak tanımlanabilir. Çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek için temel olarak şunlar yapılmalıdır.

Fiziksel gelişimin desteklenmesi için çocuğun dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamalı,  aşıları aksatılmamalı, büyük ve küçük kas gelişimleri için gerekli oyun ve hareket ortamları yaratılmalı,havalar el verdiği müddetçe sık sık açık havaya çıkması sağlanmalıdır.

Zihinsel gelişimi desteklemek için bol bol konuşmalı, soruları yanıtlanmalı, mümkün olduğu kadar çok ve çeşitli uyaranlar alabileceği ortamlara girmesi sağlanmalı, karşılaştığı problemleri kendi başına çözebilmesi için desteklenmeli ve bol bol oyun ortamı hazırlanmalıdır.

Duygusal gelişimi desteklemek için çocuğun ihtiyaçları zamanında ve sevgiyle karşılanmalı, onun ayrı bir birey olduğunu kabul edilip ona göre davranmalı, kendini kabul ettirme çabalarını engellenmemeli, duygularını ifade etmesi (kabul edilebilir yollarla) teşvik edilmeli, tutarlı davranılmalıdır.

Sosyal gelişimini desteklemek için ise çocuğu başka çocuklar ile oynayabileceği ortamlar sağlamalı, paylaşmayı öğrenmesi desteklenmeli, sosyal beceriler kazanması sağlanmalıdır